ΕΛ.ΕΚ.ΙΝ.

Μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδας (ΕΕΨΕ)
Μέλος της Association Européenne Nicolas Abraham et Maria Torok

Μέλος της European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) – Group Section


To Ελληνικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας Ομάδας και Οικογένειας (ΕΛ.ΕΚ.ΙΝ.) είναι ένα επιστημονικό-εκπαιδευτικό σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αποβλέπει πρωτίστως στην επιστημονική μελέτη και έρευνα, υπό την ψυχαναλυτική σκοπιά, ψυχικών φαινομένων που σχετίζονται με το άτομο, το ζευγάρι, την οικογένεια, την ομάδα και την κοινωνία, καθώς και στην εφαρμογή της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας σε άτομα και ομάδες.

Πρόκειται για ένα Διεπιστημονικό Σωματείο που εφαρμόζει εκπαιδευτικά και θεραπευτικά ψυχοδυναμικές θεραπείες ομάδας, οικογένειας και ζεύγους. Εμφορείται από την ψυχαναλυτική σκέψη, θεωρία και πρακτική των S. Freud, M. Klein, D. Winnicott, W. Bion, S. H. Foulkes, D. Anzieu, R. Kaës και διαδόχων τους, ενώ διατηρεί στενή επαφή με σύγχρονες τάσεις της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας ομάδας, οικογένειας και ζεύγους. Το Σωματείο συνεργάζεται με επιστήμονες διαφορετικών πεδίων του επιστητού που ενδιαφέρονται για την ψυχαναλυτική σκέψη και θεωρία καθώς και με συναφείς Οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού, προκειμένου να εμπλουτίσει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του.

Το ΕΛ.ΕΚ.ΙΝ. είναι μέλος του Association Européenne Nicolas Abraham et Maria Torok. Επίσης, είναι πρόσεδρο μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδας (ΕΕΨΕ), η οποία και πιστοποιεί τους ελληνικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς στις επιμέρους προσεγγίσεις ψυχοθεραπείας, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχοθεραπείας (EAP).

Κύριοι στόχοι του ΕΛ.ΕΚ.ΙΝ. είναι:

  • Η επιστημονική μελέτη, έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας ομάδας, οικογένειας και ζεύγους.
  • Η εκπαίδευση ψυχοθεραπευτών και η λειτουργία υπηρεσιών σχετικών με την εκπαίδευση και την επιμόρφωση.
  • Η λειτουργία προγραμμάτων και υπηρεσιών που παρέχουν ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία.
  • Η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σχετικών με την ψυχαναλυτική θεωρία και πράξη.