ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας Ομάδας και Οικογένειας (ΕΛ.ΕΚ.ΙΝ.) είναι σχεδιασμένο με βάση τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για την εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία αναλυτικού τύπου. Έχει συνολική διάρκεια 5 έτη και περιλαμβάνει:

  • Θεωρητικά και κλινικά σεμινάρια πενταετούς διάρκειας πάνω στην ψυχαναλυτική θεωρία και στην τεχνική της ομαδικής ανάλυσης, της θεραπείας ζεύγους και της οικογενειακής θεραπείας
  • Ανάλυση πενταετούς διάρκειας σε ψυχοθεραπευτική ομάδα
  • Ομαδική εποπτεία κλινικών περιπτώσεων ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας τριετούς διάρκειας
  • Κλινική εμπειρία
  • Συγγραφή και παρουσίαση κλινικής εργασίας
  • Ειδικά σεμινάρια επικεντρωμένα σε ψυχαναλυτικά θέματα που λαμβάνουν χώρα παράλληλα με την βασική θεωρητική εκπαίδευση

Η θεωρητική εκπαίδευση έχει διάρκεια 12 ωρών/μήνα και αποτελείται από μαθήματα και βιωματικά σεμινάρια διάρκειας 6 ωρών που λαμβάνουν χώρα στα γραφεία του ΕΛ.ΕΚ.ΙΝ. δύο Σάββατα κάθε μήνα. Για το αναλυτικό πρόγραμμα της πενταετούς θεωρητικής εκπαίδευσης, πατήστε εδώ. Η θεωρητική κατάρτιση έχει συμμετοχικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών.

Η προσωπική ανάλυση προϋποθέτει εβδομαδιαία συμμετοχή επί 5 έτη σε αναλυτική ομάδα θεραπευτικού βιωματικού τύπου. Η διάρκεια κάθε εβδομαδιαίας συνεδρίας είναι 90 λεπτά.

Η εποπτεία ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου έτους σπουδών και περιλαμβάνει την παρουσίαση και ανάλυση κλινικών περιστατικών ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας, καθώς και την επόπτευση της τελικής κλινικής εργασίας των εκπαιδευομένων. Πραγματοποιείται σε ολιγομελείς ομάδες εκπαιδευομένων, με εβδομαδιαία συχνότητα και διάρκεια συνεδρίας 90 λεπτών.

Για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του, κάθε εκπαιδευόμενος καλείται να αποκτήσει κλινική εμπειρία τουλάχιστον 300 ωρών, σε αναγνωρισμένα ψυχιατρικά ή άλλα κέντρα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Στο τέλος του πενταετούς προγράμματος και έχοντας ολοκληρώσει και την 3ετή περίοδο εποπτείας, κάθε εκπαιδευόμενος καλείται να παραδώσει και να παρουσιάσει στα μέλη της Εκπαιδευτικής Επιτροπής κλινική εργασία που βασίζεται στην ψυχοθεραπευτική εργασία του.

Παράλληλα με την βασική θεωρητική εκπαίδευση, προσφέρονται, ανά τακτά διαστήματα, ειδικά σεμινάρια επικεντρωμένα σε ψυχαναλυτικά θέματα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης δίνεται Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης και ο εκπαιδευόμενος έχει την δυνατότητα να αιτηθεί την συμμετοχή του ως τακτικό μέλος του ΕΛ.ΕΚ.ΙΝ. και των Ευρωπαϊκών και διεθνών εταιρειών στις οποίες είναι μέλος.

Διαδικασία Εισαγωγής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΕΛ.ΕΚ.ΙΝ.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης