ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας Ομάδας και Οικογένειας απευθύνεται σε επιστήμονες από τον χώρο της ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχιάτρους) καθώς και πτυχιούχους κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών, που επιθυμούν να αποκτήσουν εκπαίδευση και επιστημονική επάρκεια στην άσκηση της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας ζεύγους, ομάδας και οικογένειας. Κατά περίπτωση, μπορούν να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι από άλλους συναφείς κλάδους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στην γραμματεία του ΕΛ.ΕΚ.ΙΝ. συμπληρωμένη την αίτηση ενδιαφέροντος (ΑΙΤΗΣΗ σε WORD, ΑΙΤΗΣΗ σε PDF), συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους σημείωμα. Εφόσον πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις εισαγωγής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κάθε ενδιαφερόμενος θα πραγματοποιεί δύο συνεντεύξεις με διδάσκοντες του ΕΛ.ΕΚ.ΙΝ. Βάσει αυτών των στοιχείων, κάθε υποψήφιος θα αξιολογείται συνολικά από την Εκπαιδευτική Επιτροπή και θα ενημερώνεται για την απόφαση.

Κάθε νέο εκπαιδευόμενο μέλος θα ενημερώνεται στη συνέχεια αναλυτικά για την έναρξη και το πρόγραμμα του κύκλου εκπαίδευσης, τη διδακτέα ύλη, την βιβλιογραφία, τα σεμινάρια και λοιπές σχετικές πληροφορίες.