ΜΕΛΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τρύφων Ζαχαριάδης
Κώστας Σπηλιώτης
Θοδωρής Πανταζόπουλος
Όλγα Ψωμιάδη
Χαράλαμπος Δαλακάκης
Βασίλης Ζανάκης
Δωροθέα Μανωλοπούλου
Ευδοκία Σκαρδάση
Όλγα Δούκα
Ευφροσύνη Μαγουλά
Ιωάννης Ντανώλας
Χρυσή – Σοφία Καριώτογλου
Άννα Ξηνταράκου
Δέσποινα – Αλεξάνδρα Μαστραγγελοπούλου
Μιχαήλ Μιχαηλίδης
Αίγλη Κωνσταντοπούλου
Χρυσάννα Κλεφτογιάννη
Βασιλική Αναργύρου
Άννα Τζιβάνη
Μπεκάρι Τριανταφύλλου
Κυριακή Τσάκωνα
Βιργινία Φισούν
Κυριάκος Βλασσόπουλος
Κατερίνα Μαγγανά
Αθανάσιος Μπαζίνης

ΠΡΟΣΕΔΡΑ ΜΕΛΗ
Αριστείδης Τσιπλάκος
Λένα Καραμαλή
Ιωάννα Κουτίβα
Ζέφη Κόλλια