ΜΕΛΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τρύφων Ζαχαριάδης
Κώστας Σπηλιώτης
Θοδωρής Πανταζόπουλος
Όλγα Ψωμιάδη
Χαράλαμπος Δαλακάκης
Βασίλης Ζανάκης
Δωροθέα Μανωλοπούλου
Ευδοκία Σκαρδάση
Όλγα Δούκα
Ευφροσύνη Μαγουλά
Ιωάννης Ντανώλας
Χρυσή – Σοφία Καριώτογλου
Άννα Ξηνταράκου
Δέσποινα – Αλεξάνδρα Μαστραγγελοπούλου
Μιχαήλ Μιχαηλίδης
Αίγλη Κωνσταντοπούλου
Χρυσάννα Κλεφτογιάννη
Βασιλική Αναργύρου
Άννα Τζιβάνη
Μπεκάρι Τριανταφύλλου
Κυριακή Τσάκωνα

ΠΡΟΣΕΔΡΑ ΜΕΛΗ
Αικατερίνη Μαγγανά
Αριστείδης Τσιπλάκος
Λένα Καραμαλή