ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 

To Ελληνικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας Ομάδας και Οικογένειας (ΕΛ.ΕΚ.ΙΝ.) είναι ένα επιστημονικό-εκπαιδευτικό σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αποβλέπει πρωτίστως στην επιστημονική μελέτη και έρευνα, υπό την ψυχαναλυτική σκοπιά, ψυχικών φαινομένων που σχετίζονται με το άτομο, το ζευγάρι, την οικογένεια, την ομάδα και την κοινωνία, καθώς και στην εφαρμογή της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας σε άτομα και ομάδες.

Παράλληλα, το ΕΛ.ΕΚ.ΙΝ. υπηρετεί την ανάγκη προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο μέσω εφαρμογών της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας στον χώρο της υγείας, στην εκπαίδευση, σε οργανισμούς, ιδρύματα, φορείς και επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, σκοποί του ΕΛ.ΕΚ.ΙΝ. είναι:

  • Η επιστημονική μελέτη, έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας ομάδας, οικογένειας και ζεύγους.
  • Η εκπαίδευση ψυχοθεραπευτών και η λειτουργία υπηρεσιών σχετικών με την εκπαίδευση και την επιμόρφωση.
  • Η λειτουργία προγραμμάτων και υπηρεσιών που παρέχουν ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία.
  • Η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σχετικών με την ψυχαναλυτική θεωρία και πράξη.
  • Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η εκτέλεση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που αφορούν στην ψυχική υγεία.

Μέλη του ΕΛ.ΕΚ.ΙΝ. είναι ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνικοί και ανθρωπιστικοί επιστήμονες, ή άτομα με πανεπιστημιακή μόρφωση, που έχουν αποκτήσει ή βρίσκονται σε διαδικασία να αποκτήσουν, εκπαίδευση και επαγγελματική επάρκεια στην άσκηση της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας ζεύγους, ομάδας και οικογένειας.